Startside og meny

English text here

1. september 04

ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON

Jeg er nå i ferd med å legge om kornarealet til Økologisk drift, og 270 daa er meldt inn i Debio-ordningen (kontrollinstans for økologisk dyrking).

I 2005 blir dyrket 22 daa økologisk spelt, og 83 daa økologisk Bjarne våhvete og 30 daa med Lena havre og Faust erter. På 68 daa av det økologisk godkjente arealet er det grønngjødsling. 77 daa ligger i 2. års karens, med henholdsvis 45 daa erter og 32 daa havre.

Planlagt for 2006 er bl a 68 daa spelt.

Jeg har kapasitet til å lagre ca 80 tonn korn, og regner med at dette vil være tilstrekkelig lagerkapasitet.

 

 

 

 

Norsk tekst her

ORGANIC GRAIN PRODUCTION

I am going into organic grain production, and 27 ha are reported in to Debio (the Norwegian control system).

In 2005 I grow 2.2 ha organic spelt, 3 ha peas and oat (mix) and 8.3 ha organic spring wheat. 6.8 ha of the organic area is green. 7.7 ha are in 2nd waiting year. On this area there is 4.5 ha peas and 3.2 ha oat.

For 2006 there is so far planned 6.8 ha spelt.

I have room for about 80 tons grain, and guess this will be enough room for storage.

 

Start på dokumentet