Startside og meny

English text here

SALG AV TØMMER

Det meste av tømmeret blir solgt til industrien gjennom Viken skog. Er du eller din bedrift interessert i spesielle kvaliteter eller dimensjoner (lengde og diameter) på tømmer kan dette sorteres ut eller hogges særskilt til en merpris på tømmeret. Det kan f.eks. særlig være tilfelle når det gjelder restaurering av gamle hus på muséer eller hjemme hos deg sjøl. Av treslag kan jeg hogge gran, furu og bjørk (også låglandsbjørk (hengebjørk)). Når det gjelder massevirke, kan det også være interessant med alternative avsetningsmuligheter.

 

 

 

Norsk tekst her

SALE OF TIMBER

Most of the timber I sell to industry through Viken skog. Are you or your business interested in special qualities or dimensions (length and diameter) on log this it possible to sort this out or log it special for you for an extra price. It can be useful for renovation of buildings on museums or at home. Type of wood: Norwegian pine, (can also sort out pine rich of heartwood), Norway spruce and birch (mainly weeping birch). It can also be interesting to sell cellulose-timber for alternative purposes.

 

Start på dokumentet